172

  • Maciej Lewenstein, Finansowanie nauki: A może hiszpańskim tropem?   (str 1)
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tworzy mechanizmy mające pobudzać aktywność badaczy – z Profesorem dr. hab. inż. Jerzym Kątckim, Przewodniczącym Rady NCBR rozmawia Andrzej M. Kobos   (str 2-3)
  • zaPAU: Nauka i władza   (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Barbara Kania-Dec, Finansowanie badań podstawowych a reguły pomocy publicznej   (str 5-6)