171

  • Ryszard Markiewicz, Problemy z prawem autorskim   (str 1-3)
  • Magdalena Bajer, U celu?  (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Konrad Kacała, Prawo autorskie w nauce  (str 5-6)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Idą młodzi (str 7)