170

  • Ewa Łętowska, Perwersyjne efekty automatycznego uznawania stopni naukowych w UE   (str 1-2)
  • Jerzy Stępień, Konstytucja 3 maja jako narodowy pomnik i jako ustawa  (str 3)
  • zaPAU: Zbigniew Sawłowicz, Uniwersalny Wzorzec Efektów Kształcenia  (str 4)