167

  • Jerzy Pelc, SALEM! Tadeusz Ulewicz(str 1)
  • Paweł Maria Taranczewski, Stefan Swieżawski – autorytet niekwestionowany   (str 2-3)
  • zaPAU: Zmagazynowana energia (str 4)