168

Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności  im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego w roku 2012

  • Przemówienie Profesora Andrzeja Białasa   (str 1)
  • Przemówienie Profesora Adama Bielańskiego   (str 2)
  • List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego do Profesora Adama Bielańskiego   (str 3)
  • zaPAU: anegdoty o Profesorze Adamie Bielańskim  (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Anna Marszałek, Rola koordynatora dyscyplin w NCN   (str 5)