167

167 Jerzy Pelc, SALEM! Tadeusz Ulewicz(str 1) Paweł Maria Taranczewski, Stefan Swieżawski – autorytet niekwestionowany   (str 2-3) zaPAU: Zmagazynowana energia (str 4)