154

  • Żegnamy Wisławę Szymborską i Andrzeja Szczeklika(str 1)
  • Jakub Zakrzewski, O reformie nauki   (str 2-3)
  • Adam Łomnicki, Wspomnienia Marcelego Marchlewskiego – „Pracowałem w tatrzańskich lasach”   (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Andrzej Jajszczyk, Narodowe Centrum Nauki – dla niektórych bolesne rozczarowania   (str 5)