153

  • Krzysztof Redlich i Jakub Zakrzewski, Pierwsze konkursy grantowe w NCN (str 1-2)
  • Adam Proń i Halina Szatyłowicz, Naukowcy z dużym h   (str 2-3)
  • zaPAU: Magdalena Bajer, Mamałyga pod palmami albo globalność  (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Tomasz Bzukała, Pierwszy rok NCN   (str 5)