155

  • Jerzy Axer, Znaczenie przywództwa Kazimierza Kumanieckiego dla sytuacji filologii klasycznej w PRL (str 1-4)
  • zaPAU: Slow-Science (II)  (str 5)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Czy Wikipedia ma przyszłość  (str 6)