153

153 Krzysztof Redlich i Jakub Zakrzewski, Pierwsze konkursy grantowe w NCN (str 1-2) Adam Proń i Halina Szatyłowicz, Naukowcy z dużym h   (str 2-3) zaPAU: Magdalena Bajer, Mamałyga pod palmami albo globalność  (str 4) Narodowe Centrum Nauki: Tomasz Bzukała, Pierwszy rok NCN   (str 5)