143

  • Teresa Malecka, Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego (str 1-4)
  • zaPAU: Headhunters  (str 5)
  • Narodowe Centrum Nauki: Andrzej Jajszczyk, Uzasadnienia decyzji w konkursach Narodowego Centrum Nauki – orzech niełatwy do zgryzienia   (str 6-7)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, O rzeczach podstawowych  (str 8-9)