144

  • Karol Musioł, Co po epoce euro (€)? (str 1)
  • Leszek Stoch, Kolejna Nagroda Nobla za nowe materiały (str 2)
  • Robert V. Moody, On Quasicrystals  (str 3)
  • zaPAU: Lobbing  (str 4)