143

143 Teresa Malecka, Droga twórcza Mieczysława Tomaszewskiego (str 1-4) zaPAU: Headhunters  (str 5) Narodowe Centrum Nauki: Andrzej Jajszczyk, Uzasadnienia decyzji w konkursach Narodowego Centrum Nauki – orzech niełatwy do zgryzienia   (str 6-7) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, O rzeczach podstawowych  (str 8-9)