142

  • Krzysztof Jan Kurzydłowski, Znaczenie badań naukowych i prac rozwojowych w innowacyjnej gospodarce (str 1-4)
  • zaPAU:  (str 5)
    • Post scriptum do post scriptum
    • Modestia cnota zapomniana