131

Wydanie specjalne: III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

  • Andrzej Białas, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie  (str 1)
  • Zygmunt Kolenda, Młodzież polska na obczyźnie  (str 2)
  • Marian Nowy, Nieco faktów z przeszłości  (str 3-4)