Miesiąc: wrzesień 2011

135

135 Kazimierz Grotowski, Innowacje w fizyce   (str 1) Marek Karliner, Finansowanie nauki w Izraelu   (str 2-3) zaPAU: Slow Science  (str 4) Życie według Adama Korpaka PAUeczka Akademicka: Małgorzata Wesołowska, O neurolingwistyce   (str 5) Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, NCN w systemie finansowania nauki   (str 6)

133/134

133/134 Wydanie specjalne Andrzej Białas, Wielkie Dzieło   (str 1) Wspieramy naukę z konsekwencjami – z Profesorem Maciejem Żyliczem, Prezesem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, rozmawia Andrzej M. Kobos (str 2-8) Życie według Adama Korpaka (str 8)

132

132 Karol Modzelewski, Aleksander Gieysztor  (str 1-2) Aleksander Koj, Trzeci Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie a historia zegara słonecznego na Nowym Kampusie UJ  (str 3-4) Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, Coraz bliżej rozstrzygnięcia pierwszych konkursów Narodowego Centrum Nauki  (str 5-6)

131

131 Wydanie specjalne: III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Andrzej Białas, III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie  (str 1) Zygmunt Kolenda, Młodzież polska na obczyźnie  (str 2) Marian Nowy, Nieco faktów z przeszłości  (str 3-4)