132

  • Karol Modzelewski, Aleksander Gieysztor  (str 1-2)
  • Aleksander Koj, Trzeci Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie a historia zegara słonecznego na Nowym Kampusie UJ  (str 3-4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, Coraz bliżej rozstrzygnięcia pierwszych konkursów Narodowego Centrum Nauki  (str 5-6)