135

  • Kazimierz Grotowski, Innowacje w fizyce   (str 1)
  • Marek Karliner, Finansowanie nauki w Izraelu   (str 2-3)
  • zaPAU: Slow Science  (str 4)
  • Życie według Adama Korpaka
  • PAUeczka Akademicka: Małgorzata Wesołowska, O neurolingwistyce   (str 5)
  • Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, NCN w systemie finansowania nauki   (str 6)