124 /125

Numer zawiera relację z uroczystości wręczenia Nagrody im. Jerzmanowskich Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu oraz rozmowę z Profesorem Krzysztofem J. Kurzydłowskim, Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  • Maciej W. Grabski, Nauka to niezwykły byt   (str 1-2)
  • Andrzej Białas, Potężnego drzewa znakomite owoce   (str 3)
  • Witold Latusek, Nauka jest częścią życia społecznego   (str 4)
  • O przełomowych rozwiązaniach nie tylko marzyć, ale i po nie sięgać, z Profesorem Krzysztofem J. Kurzydłowskim rozmawia Andrzej M. Kobos
    (str 5-8)
  • Nagroda im. Jerzmanowskich – Wawel – 16 V 2011 – galeria zdjęć (str 10)