Miesiąc: maj 2011

124/125

124 /125 Numer zawiera relację z uroczystości wręczenia Nagrody im. Jerzmanowskich Profesorowi Maciejowi W. Grabskiemu oraz rozmowę z Profesorem Krzysztofem J. Kurzydłowskim, Dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Maciej W. Grabski, Nauka to niezwykły byt   (str 1-2) Andrzej Białas, Potężnego drzewa znakomite owoce   (str 3) Witold Latusek, Nauka jest częścią życia społecznego   …

124/125 Read More »

123

123 Edmund Wnuk-Lipiński, Maria i Stanisław Ossowscy   (str 1) Magdalena Bajer, Kawiarnia i urząd   (str 2) Janusz Sondel, Dalej nie wiem cui prodest?   (str 3) Wydarzenia: Marian Nowy, Możliwości kardiologii   (str 4) zaPAU: (str 5) Młodym być… i więcej nic Świat Andrzeja Mleczki 

122

122 Jerzy Szacki, Czy i w jakiej mierze można mieć zaufanie do ludzi nauki w Polsce?  (str 1-2) Andrew Targowski, List do Redakcji   (str 2) Leszek Stoch, Powstało NCN – i co dalej?   (str 3-4) zaPAU: Jak nas piszą   (str 5) Kraków – warto wiedzieć:   Marian Nowy, Nauka jako teologia   …

122 Read More »