123

  • Edmund Wnuk-Lipiński, Maria i Stanisław Ossowscy   (str 1)
  • Magdalena Bajer, Kawiarnia i urząd   (str 2)
  • Janusz Sondel, Dalej nie wiem cui prodest?   (str 3)
  • Wydarzenia: Marian Nowy, Możliwości kardiologii   (str 4)
  • zaPAU: (str 5)
    • Młodym być… i więcej nic
    • Świat Andrzeja Mleczki