122

  • Jerzy Szacki, Czy i w jakiej mierze można mieć zaufanie do ludzi nauki w Polsce?  (str 1-2)
  • Andrew Targowski, List do Redakcji   (str 2)
  • Leszek Stoch, Powstało NCN – i co dalej?   (str 3-4)
  • zaPAU: Jak nas piszą   (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć:   Marian Nowy, Nauka jako teologia   (str 6)