120/121

  • Wybrać z sensem to, co możemy zrobić w nauce – z Profesorem Andrzejem Jajszczykiem rozmawia Andrzej M. Kobos (str 1-5)
  • Enigma Obłazowej – z Profesorem Pawłem Valde-Nowakiem rozmawia Andrzej M. Kobos (str 6-11)
  • zaPAU: Święcone (str 12)