84

  • Maciej Żylicz, Re: HOMING, o programach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej   (str 1), dok. (str 2)
  • Jacek Maj, Józef Kremer (1806–1875)   (str 2)
  • Magdalena Bajer, Dwie kultury – realność   (str 3)
  • zaPAU: Nie sieją ani żną (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Opisać dzieło …   (str 5)