79

  • Krzysztof Bieniarz, Biotechnologia rozrodu ryb w XX wieku  (str 1)
  • Tadeusz Pomianek, Konieczne zmiany w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, AMBITNI NAPRZÓD! (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Medycyna i dyplomacja (str 5)