75/76

  • Paweł Kisielow, Immunologia – funkcje układu odpornościowego  (str 1)
  • Krzysztof Królas, Synchrotron w Krakowie  (str 2)
  • Andrzej Pelczar, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
    • Roman Srzednicki, O metodzie geometrycznej wykrywania istnienia rozwiązań okresowych  (str 3), dok. (str 4)
  • Stanisław Mocek, Paradoksy szkolnictwa wyższego: silni nie znaczy lepsi  (str 5)
  • Henryk Górecki, Początki ery komputerów  (str 6)
  • Piotr Popik, Howard Lotsof: psychofarmakolog bez doktoratu – wspomnienie  (str 7)
  • zaPAU: Magdalena Bajer, Flagi szyć w kawiarni (str 8)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Profesorowie u prezydenta  (str 9)