Witold Brzoskowski

588

588 Grzegorz Karwasz, Patriotyzm to cnota rozsądku  (str 1) Jan Kozłowski, Dlaczego gaz ziemny jest tak ważny dla transformacji energetycznej?  (str 2) Andrzej (Andrew) Targowski, Multipatriotyzm  (str 3) Andrzej Paszewski, Jeśli szczepionki zadziałały, to co nie zadziałało?  (str 4) Listy do redakcji     (str 4) Wojciech Pisula Krystyna Heska-Kwaśniewicz 

522

522 Witold M. Orłowski, Czy demokracja się opłaca? (str 1-2) Stanisław Penczek, LGBT − czy mamy prawo milczeć? (str 2) Janusz Lipkowski, Społeczeństwo obywatelskie w nauce, część II (str 3) Galeria PAUzy: Józef Sękowski (str 4)