693

Hanna Machińska
Laureatką Nagrody Polskiej Akademii Umiejętności
im. Erazma i Anny Jerzmanowskich w roku 2024
  • Laudacja Prezesa Polskiej Akademii Umiejętności Jana Ostrowskiego
  • Wystąpienie Laureatki Hanny Machińskiej, Słup graniczny 321 na granicy polsko-białoruskiej a wykonywanie zobowiązań międzynarodowych
  • Wystąpienie Zastępczyni Prezydenta Miasta Krakowa Marii Klaman
  • Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Jakuba Koska
  • Toast Andrzeja Zolla na cześć Pani Dr Hanny Machińskiej – Laureatki Nagrody PAU imienia Erazma i Anny Jerzmanowskich za rok 2024
  • Toast Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie
    Andrzeja Ulmana na cześć Pani Dr Hanny Machińskiej – Laureatki Nagrody PAU imienia Erazma i Anny Jerzmanowskich za rok 2024
  • Galeria zdjęć