692

  • Karta z kalendarza
  • Magdalena Bajer, Współczesny mesjanizm (unijny)
  • Przemysław Urbańczyk, Archeolog rzemieślnik
  • Andrzej Borowski, „Naród” – metafora