694

  • Tadeusz Sławek, Zobaczyć Kafkę
  • Przemysław Urbańczyk, Kto dziś czyta książki?
  • Apel Walnego Zgromadzenia PAU do Sejmu Rzeczypospolitej o ustanowienie dnia 4 czerwca świętem państwowym oraz dniem wolnym od pracy
  • Jerzy Niewodniczański, Jeszcze o habilitacji
  • Waldemar Wiglusz, Polemika
  • Marek Lipiński, Krótki głos o habilitacji: quo vadis?