676

  • Ewa Brocławik, Słowo o Profesorze Władysławie Natansonie, wzorze człowieka, patrioty i uczonego
  • Władysław Natanson o nauce – Fragment przemówienia inaugurującego rok akademicki UJ (7 października 1922)
  • Krzysztof J. Kurzydłowski, Refleksje o finansowaniu nauki
  • Andrzej Białas, Spiesz się powoli