677

  • Andrzej Białas, Słowo o innowacjach
  • Sylwester Czopek, Perła Podkarpacia
  • Polityczne kłótnie:
    -Konstanty Ildefons Gałczyński, Skumbrie w tomacie
    -Julian Tuwim, Ozór na szaro
  • Magdalena Bajer, Pamięć usłyszana