675

  • Wojciech Bałus, Problemy z punktacją (na jednym humanistycznym przykładzie)
  • January Weiner, Nauka i nie nauka, nauczanie i niedouczanie
  • Barbara Płytycz, Jaka będzie przyszła podstawa programowa? Taka, jaką stworzymy