674

  • Waldemar Łazuga, Prezydent Wilson a Polacy
  • Magdalena Bajer, …maniery
  • Michał Kokowski, Ideologie „dziedziczenia prestiżu” i „punktozy” oraz nowa idea ewaluacji czasopism
  • Przemysław Urbańczyk, Archeologia wulkaniczna