673

  • Barbara Płytycz, Edukacja – nowe otwarcie
  • Jerzy Kuczyński, Jak tworzyć programy szkolne
  • Waldemar Wiglusz, Uzupełnienie
  • Leszek M. Sokołowski, Megalomania
  • Waldemar Łazuga, Stacja Naukowa PAU w Poznaniu