672

  • Stanowisko Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
    w sprawie zwiększenia finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w 2024 r.
  • Maciej Chorowski, Kryzys systemu finansowania prac badawczych w Polsce i co dalej? (II)
  • ROZMOWA O ELITACH: Ryszard Horodecki, Elitarne paradoksy
  • SCIENTIA PAUPERUM: Przemysław Urbańczyk, Nie taki Neron straszny