671

  • Maciej Chorowski, Kryzys systemu finansowania prac badawczych w Polsce i co dalej? (I)
  • Marek Kosmulski, „Zmienimy system punktacji za publikacje naukowe”
  • Maciej Piróg, Wacław Felczak i jego spuścizna
  • Andrzej Białas, Destruktor mimo woli