666

  • Andrzej Białas, 666 Nie taki diabeł straszny, jak go malują
  • Maciej Kozłowski, Ben Gurion (II)
  • Marta Wyka, Ukochany kraj…
  • Karta z Kalendarza