665

  • Przemysław Urbańczyk, Wsteczna sprawiedliwość
  • Maciej Kozłowski, Ben Gurion (I)
  • Jan Napoleon Saykiewicz, List do Redakcji
  • Wojciech Iwańczak, Fair play
  • Andrzej Pelc, Repozytorium wspomnień uczonych