667

  • ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Jajszczyk, Elity i pseudoelity w nauce
  • Błażej Skoczeń, Ewaluacja działalności naukowej
  • Andrzej Kajetan Wróblewski, Regulaminoza
  • Maciej Żylicz, Dziedziczenie prestiżu