656

  • Roman Kuźniar, Zainteresowanie wojną
  • Leon Gradoń, Nowy system finansowania nauki jako warunek budowania postaw przedsiębiorczych w kształceniu i badaniach (I)
  • Jerzy Kuczyński, Czy możliwe są etyczne zachowania grup ludzkich?
  • Przemysław Urbańczyk, Popularizare necesse est