657

  • Karta z kalendarza
  • ROZMOWA O ELITACH: Andrzej Borowski, Elita – komplement czy wyzwisko?
  • Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jacka Popiela, wygłoszone 1 października br., podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024 – link
  • Leon Gradoń, Nowy system finansowania nauki jako warunek budowania postaw przedsiębiorczych
    w kształceniu i badaniach (II) Wyzwolenie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych
  • Andrzej Białas, Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski bez martyrologii