655

  • Bożena Leven we współpracy z Anią Brzyską i Dominikiem Wolacewiczem, Piotr Stefan Wandycz (1923–2017)
    – wspomnienie w stulecie urodzin
  • Marcin Kula, Narody pracą się bogacą? My popracujmy nad ich definicją (II)
  • Karta z kalendarza
  • Apel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego do członków społeczności akademickiej w Polsce z dnia 13.09.2023 r. – RGNiSW (nauka.gov.pl) w sprawie uczestnictwa w wyborach parlamentarnych – link