649

  • ROZMOWA O POLSCE: Jacek S. Dubiel, Dominika Dudek,
    „Zdrowie jest obowiązkiem każdego obywatela” (I) – Deklaracja Genewska WHO
  • Magdalena Bajer, Każdemu zawsze
  • Andrzej Białas, Masło i armaty
  • ROZMOWA O POLSCE: Jan Napoleon Saykiewicz, List do redakcji
    Ludwik Jerzy Kern, „Nowy Kossak”