648

  • Karta z kalendarza
  • Jacek Raciborski, W poszukiwaniu mężów stanu
  • Przemysław Urbańczyk, Groźna przyszłość
  • Marek Kosmulski, Hospitacje – sprostowanie
  • Jerzy Stępień, „Solidarność” powtórka z historii?