632

  • 150 Lat: Faksymile sprawozdania z pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności, zamieszczone 5 kwietnia 1873 roku w warszawskim Tygodniku Ilustrowanym
  • ROZMOWA O POLSCE: Grażyna Borkowska, Stanisław Kistryn, Marcin Pałys, Życie społeczne domaga się powagi
  • Magdalena Bajer, Z wysp… wysepki