631

  • Karta z kalendarza
  • Rozmowa o Polsce: Andrzej Białas, Samorząd + zdrowie i edukacja
  • Rozmowa o Polsce: Andrzej Borowski, O szkole
  • Rozmowa o Polsce: Janusz Lipkowski, Słowo o obcych…
  • Rozmowa o Polsce: Józef Borzyszkowski, Kilka nieuczesanych myśli…
  • Barbara Płytycz, Pandemia obnażyła słabość naszego systemu oświaty