611

  • † Stanisław Salmonowicz, Notatka o „żołnierzach wyklętych”
  • Andrzej Szeptycki , Wojny Rosji
  • Sergiusz Michalski, Umieralność członków Polskiej Akademii Umiejętności w liczbach rocznych
  • Andrzej Białas, Komentarz
  • Andrzej Białas, Ewaluacja humanistyki