611

611 † Stanisław Salmonowicz, Notatka o „żołnierzach wyklętych” Andrzej Szeptycki , Wojny Rosji Sergiusz Michalski, Umieralność członków Polskiej Akademii Umiejętności w liczbach rocznych Andrzej Białas, Komentarz Andrzej Białas, Ewaluacja humanistyki