612

  • Andrzej Kastory, Recenzja podręcznika
  • Marek R. Lipiński, Odra
  • Raport PAN, Katastrofa na Odrze – geneza, teraźniejszość, zalecenia na przyszłość – link
  • Andrzej Białas, Próba wyjaśnienia
  • Kraków. Historyczne miasto patrzące w przyszłość
  • Ostatnie dni wystawy „Lelewel. Rytownik Polski” w Muzeum Narodowym w Krakowie